Avbokningsregler

Avbokning av konferenslokal
Avbokning skall göras skriftligt för att vara giltig. Vid avbeställning sker debitering ENDAST om lokalen ej har lyckats åter uthyras.

Mötes & utbildningslokaler för upp till 25 personer
Vid avbokning senare än 30 dagar före första konferensdagen så debiteras hela lokalkostnaden. Se avbokningsregler nedan avseende restaurangförtäring.

Hörsalar för upp till 200 personer
Vid avbokning 60 – 45 dagar före första konferensdagen debiteras 50 % av lokalhyran Vid avbokning senare än 45 dagar före första konferensdagen debiteras hela lokalkostnaden. Se avbokningsregler nedan avseende restaurangförtäring.

Avbokning av restaurangförtäring
All förtäring kan avbokas fram till 30 dagar före konferensen. Därefter kan antalet reduceras med ytterligare max10% av det totala antalet deltagare fram t.o.m. 3 dagar före konferensen. Avbeställd förtäring senare än 3 arbetsdagar före konferensen debiteras helt.

I det fall hela konferensen inklusive konferenslokalen avbeställes senare än 30 dagar före första konferensdagen, så debiteras lokalhyran samt 60% av beställd restaurangförtäring för det antal deltagare som gällde 30 dagar före första konferensdagen.

Fullständiga Villkor och avbokningsregler medföljer när orderbekräftelse skickas ut.