Svenska Möten

Vi är utvalda av Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas
genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Att Citykonferensen är utvald av Svenska Möten
innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt
Svenska Mötens kvalitetssystem.

Vi är helt enkelt proffs på att guida dig till bättre möten!
Citykonferensen äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt
om i Sverige.

 

Liksom alla övriga anläggningar är vi miljömärkta och medlemmar i Visita och Svanens nätverk.

Läs mer på www.svenskamoten.se
Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar

 

Svenska Möten

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

Mötescertifierade rådgivare

Mötesbokarens roll på Sveriges mötesanläggningar blir allt mer rådgivande. Därför utbildar Svenska Möten medlemsanläggningarnas medarbetare till certifierade mötesrådgivare.

Syftet med utbildningen är att stärka rollen som mötesexperter för att bättre kunna guida kunderna så att deras konferensbokning anpassas efter deras behov.

På Citykonferensen är vi 4 certifierade rådgivare.

Mötescertifiering

Svenska Mötens Säkerhetsklassificering

Årligen utbildar vi minst 50% av vår fasta personal inom följande

 

  • Första hjälpen, L-ABC och HLR-utbildning
  • Årlig brandutbildning, samt anläggningsanpassad utrymning
  • Årlig anläggningsanpassad utrymning, behovs- och arbetsmiljöanpassad för hotell- & konferens

 

Vartannat år utbildar vi minst en person i chefsställning  i följande

 

  • Krisstöd och krishantering

Anläggningen tillämpar:

  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete/SAM
  • Systematiskt Brandskyddsarbete/SBA
  • Anläggningen har angiven utrustning för Första Hjälpen, Brand och Utrymning
Säkerhetscerifiering