Videokonferens

Utvecklingen för digitala möten har rört sig fort framåt och ibland är det inte alltid så enkelt att hänga med. Därför vill vi på Citykonferensen erbjuda vår expertis inom området för videokonferenser och videomöten så att ni och ert företag kan ta del av de många fördelar som finns med att låta fler möten äga rum digitalt.

Vad är videkokonferens/videomöte egentligen?

Videokonferens eller videomöte innebär att möten äger rum över video. Videokonferenser gör det möjligt för medverkande att sitta på varsitt håll och på så sätt slippa hantera krånglig logistik för att ta sig till en gemensam mötesplats. Det är även positivt ur miljösynpunkt, då det bidrar till att minska klimatpåverkande utsläpp.

Ökad effektivitet

Videokonferenser och videomöten bidrar till ökad effektivitet, då det går snabbare att planera in möten över video samt att medverkande oftast har lättare att koncentrera sig under mötet. Tänk på det som ett enkelt telefonsamtal, men med fördelen att videokonferenser och videomöten även är ett utmärkt sätt att undvika eventuella missförstånd, då medverkande har möjlighet att tyda ansiktsuttryck och kroppsspråk under mötets gång.

Många digitala plattformar för videomöten

Idag finns flertalet digitala plattformar som gör det enkelt för företag att anordna videokonferenser och videomöten såsom Teams, Zoom Skype och Google Meet. En lyckad videokonferens ställer dock krav på mer än att bara välja en digital plattform, såsom bra utrustning och noggrann planering inför att konferensen ska äga rum.

Skräddarsydd videolösning

På Citykonferensen ser vi till att hitta en skräddarsydd videolösning som passar just er konferens. Vi hjälper er med allt från val av konferenslokal, mat och agenda till att lösa teknik och utrustning. På Citykonferensen kan vi videokonferenser och strävar alltid efter att just er konferens ska bli en succé. Med hjälp av vår tekniska expertis på Citykonferensen kan du även arrangera Hybridmöten eller Webbinarier.

Fördelar med videokonferens

I grund och botten är en videokonferens som vilken vanlig konferens som helst, men med betydligt fler fördelar. Genom att anordna en konferens över video kan du låta deltagare själv bestämma om de önskar vara på plats under konferensen eller om de vill delta på videolänk. Ni kan nå ut till en bredare skara deltagare, utan att medverkande behöver befinna sig på samma plats eller ens i samma land. Videokonferenser öppnar upp för nya, spännande möjligheter och främjar innovation världen över.

Kontakta oss

Vill ni veta mer eller behöver ni tips på vad som lägger grunden för en lyckad konferens över video? Tveka inte att kontakta oss på Citykonferensen. Vi finns här för att hjälpa er att organisera en lyckad videokonferens.