Beställningsvillkor

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Citykonferensen/Ingenjörshuset förbehåller sig rätten att annullera en gruppbokning eller ett event om information inkommer efter tidpunkten för bekräftad bokning som Citykonferensen bedömer kan komma att skada anseendet för Citykonferensen eller dess ägare. Vid sådan bokning åtar sig Citykonferensen att återbetala alla förskottsbetalningar samt ska anses vara utan någon kvarstående förpliktelser eller ansvar gentemot beställare.

Publicitet

Beställaren ska inte använda namn, varumärke, logotyp eller andra kännetecken från Citykonferensen/Ingenjörshuset i sin eller andra offentliga uttalande angående detta avtal eller relationen parterna emellan utan föregående skriftligt medgivande från Citykonferensen.

Avbokning av konferenslokal

Avbokning skall göras skriftligt för att vara giltig. Vid avbeställning sker debitering ENDAST om lokalen ej har lyckats återuthyras.

Mötes & utbildningslokaler för upp till 45 personer

Vid avbokning senare än 30 dagar före första konferensdagen så debiteras hela lokalkostnaden.

Hörsalar för 45-200 personer

För bokningar bekräftade av Citykonferensen efter den 1 februari 2019 gäller följande:
Vid avbokning 60 – 45 dagar före första konferensdagen debiteras 50 % av lokalhyran Vid avbokning senare än 45 dagar före första konferensdagen debiteras hela lokalkostnaden.

Avbokning av restaurang förtäring

All förtäring kan avbokas fram till 30 dagar före konferensen. Därefter kan antalet reduceras med ytterligare -10% fram t.o.m. 3 dagar före konferensen. Avbeställd förtäring senare än 3 arbetsdagar före konferensen debiteras helt.

I det fall hela konferensen inklusive konferenslokalen avbeställes senare än 30 dagar före första konferensdagen, så debiteras lokalhyran samt 60% av beställt värde för det antal deltagare som gällde 30 dagar före första konferensdagen.