Svenska möten

Citykonferensen Ingenjörshuset är utvald av Svenska Möten

 

Svenska Möten logo

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Citykonferensen Ingenjörshuset är utvald av Svenska möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Citykonferensen Ingenjörshuset äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.
Läs mer på www.svenskamoten.se/

Svenska Möten erbjuder en tjänst om elektronisk deltagarhantering. Med Svenska Mötens registreringssystem följer du dina deltagare under hela arrangemanget – från inbjudan, via en egen webbsida med en smidig anmälningsfunktion och hantering på plats till betalning. Läs mer om detta på deras hemsida.

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar