Citykonferensens affärsidé

  • Att erbjuda en effektiv, tekniskt och pedagogisk fulländad mötesplats i centralt läge.
  • I mänsklig miljö med god service som underlättar o stimulerar information och kunskapsutbyte mellan människor.
  • Åt alla i näringslivet förekommande företag och organisationer som efterfrågar professionell möteskvalitet.

Några av Sveriges Ingenjörers grundläggande värderingar

  • Att samhället ska positivt värdera och belöna utbildning och kompetens
  • Att teknik och naturvetenskap är kraftfulla verktyg i människans tjänst och en av förutsättningarna för ett hållbart samhälle och ett gott liv.