Avbokning av konferenslokal

Avbokning skall göras skriftligt för att vara giltig.

Vid avbeställning sker debitering ENDAST om lokalen ej har lyckats återuthyras. Mötes & utbildningslokaler för upp till 45 personer Vid avbokning senare än 30 dagar före första konferensdagen så debiteras hela lokalkostnaden. Hörsalar för 45-200 personer 50% av lokalkostnaden debiteras vid avbokning 30 – 45 dagar före första konferensdagen.

100% av lokalkostnaden debiteras vid avbokning senare än 30 dagar före första konferensdagen.

Avbokning av förtäring

Fram till 30 dagar före konferensen kan 100% av förtäringen avbokas utan debitering.

Därefter kan antalet reduceras med ytterligare -10% fram t.o.m. 3 dagar före konferensen.

Om du senare än 3 dagar före konferensen meddelar reducering i antal förtäring så debiteras dessa till 100%.

I det fall hela konferensen inklusive konferenslokalen avbeställes senare än 30 dagar före första konferensdagen, så debiteras lokalhyran samt 60% av beställt värde för det antal deltagare som gällde 30 dagar före första konferensdagen.