Tillgänglighet för alla

Tillgänglighet är något vi värdesätter högt. En konferens hos oss innebär bekvämlighet, även för dig med särskilda behov. Funktionsnedsatta behöver inte känna någon oro inför vistelsen hos oss. Vi finns här för att hjälpa till och våra lokaler anpassas ständigt för att passa besökarnas behov.

  • Huvudentrén har ramplutning och inga trösklar, entrédörrar och hiss har automatiska öppningsknappar.
  • Automatisk trapplift förbi två trappsteg i den inre entrén.
  • För “Permobiler” finns 3 meter lång specialhiss 25 meter till vänster om huvudentrén.
  • HWC på alla våningsplan.
  • Släta sten och ekgolv på hela anläggningen.
  • Hörsalen Polhemsalen har plant golv och handikapphiss för talare i rullstol upp på scenen.
  • Polhemsalen är även utrustad med hörslinga för hörselskadade.
  • Därutöver erbjuds särskilt nackstöd för utlåning till whiplashskadade.