Covid-19 Info

Säkerhetsåtgärder till följd av covid-19

Våra gäster och medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet därav har vi genomfört åtgärder för att vi på Citykonferensen ska kunna bedriva vår verksamhet utan att bidra till ökad smittspridning. Våra åtgärder kan ändras allteftersom myndigheter uppdaterar information gällande covid-19. Vi följer de officiella föreskrifter och rekommendationer som utfärdats av myndigheter.

För dig som gäst betyder det att vi:

Följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittan av covid-19

Praktiserar god handhygien med regelbunden handtvätt med tvål och vatten samt handsprit

Tillhandahåller handsprit i alla gemensamma ytor

Utökat städrutinerna med fokus på regelbunden rengöring av områden och desinficering av ytor som berörs ofta

Stannar hemma om vi känner oss sjuka